Miljoner euro till tvärvetenskaplig forskning kring extremväder

2020-06-01

Stort internationellt EU-projekt med säte vid institutionen för geovetenskaper

Gabriele Messori. Porträttfoto.
Gabriele Messori
, universitetslektor i meteorologi vid institutionen för geovetenskaper har just fått en ansökan beviljad från Marie Curie ITN. Det handlar om en ovanligt stor finansiering och projektpengarna ska gå till forskning kring extremväder. Projektet involverar 9 universitet och forskningscenter samt olika externa samarbetspartners. Vid årsskiftet räknar man att vara igång, förutsatt att bidragsavtalet är signerad. Då ska även 14 nya doktorander anställas, varav 3 vid institutionen för geovetenskaper.

Grattis Gabriele! Hur mycket pengar fick ni?

- Det totala beloppet är drygt 3.8 miljoner euro (närmare 40 miljoner SEK).

Vad är syftet med projektet?

- EDIPI (se nedan) hjälper oss att bättre förstå dynamiken, förutsägbarheten och effekterna av extremväder i Europa; temperaturer, nederbörd (även torka) och ytvindar. Varför uppstår vissa typer av extremväder? Hur kan vi använda denna kunskap för att göra bättre prognoser? Och slutligen, vad kan vi vänta oss för effekter när extremväderhändelser inträffar? Vi ska försöka svara på dessa frågor genom att arbeta kombinera olika vetenskaper; från klimatforskning till statistisk mekanik, dynamisk systemteori, riskbedömning, agronomi, epidemiologi med flera.

Vilka universitet ingår?

- Uppsala universitet, Stockholms universitet, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Karlsruher Institut für Technologie, ETH Zürich, Institut Royal Météorologique de Belgique, Imperial College London, Barcelona Institute for Global Health och Tel Aviv University.

Hur kommer samarbetet att se ut?

- Idén är att skapa en samverkansgrupp där universitet, forskningscentra och privata sektorn arbetar sida vid sida och utgör basen för den grupp av doktorander som alla kommer att arbeta med olika aspekter av samma ämne. Det kommer att ingå forskning men också utbildning, allt från workshoppar och sommarskolor till praktikplatser och en stor satsning på bred vetenskapskommunikation, både genom webbsatsningar och personliga möten och aktiviteter.

När sätter ni igång och hur länge pågår projektet?

- Just nu är det inte bestämt exakt när projektet påbörjas men troligen startar vi i början av 2021 och sedan pågår projektet i fyra år.

För mer information kontakta Gabriele Messori: gabriele.messori@geo.uu.se

Some information on the project EDIPI

The project is called EDIPI (European Weather Extremes: Drivers, Predictability and Impacts). It is an MSCA-ITN-ETN or, more colloquially, a Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network. The idea is to create a closely-knit group of universities, research centres and private-sector companies hinging around a cohort of doctoral students who all work on different aspects of the same broad topic. This will include research but also educational and science communication activities. EDIPI will be co-ordinated by myself from Uppsala University. We plan to hire 14 Ph. D. students, 3 of which in Uppsala and 11 elsewhere in Sweden and Europe. EDIPI consists of a core group of 9 universities and research centres and 11 partner organisations, including operational forecast centres and insurance and catastrophe modelling companies.

EDIPI aims to help us better understand the dynamics, predictability and impacts of temperature, precipitation (including drought) and surface wind extremes over Europe. The 14 different Ph. D. projects within EDIPI will, for example, use dynamical systems theory to understand future changes in destructive North Atlantic storms, provide improved forecasts of mortality related to temperature extremes in Europe, understand how the skill of heatwave forecasts may be affected by climate change and study vulnerability to compound hot/dry and hot/humid climate extremes.

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30