Biobränsle från skog är inte klimatneutralt

2020-06-11

Effekten på den globala uppvärmningen är lika allvarlig från skogsbränsle som från fossila bränslen. 

Skogsglänta i kvällssol. Foto.
Effekten på den globala uppvärmningen är lika allvarlig från skogsbränsle som från fossila bränslen och både Sverige och EU borde ändra sin klimatpolitik, uppmanar flera forskare i en debattartikel.

Den koldioxid som skogen avger vid förmultning upptas i samma takt av tillväxten vilket håller koldioxidhalten i atmosfären på konstant nivå. När däremot skogen avverkas och biomassan förbränns hamnar det kol som träden tagit upp omedelbart i atmosfären i form av koldioxid. Malgorzata Blicharska, docent i naturresurser och hållbar utveckling är en av författarna till artikeln.

Ni skriver att utsläppen från skogsbränslen till och med större än den från fossila källor eftersom dess energiinnehåll är lägre. Är inte detta känt sedan tidigare?

- Visst, det är känt. Men tyvärr, myten om skogsbränslen som klimatneutrala råder fortfarande och det förstärks av nuvarande klimatpolitik som ser biobränsle som klimatneutralt.

Hur tycker ni att Sverige borde ändra sin klimatpolitik?

- Utsläpp från skogsbränslen måste behandlas på samma sätt som fossila bränslen. Vi måste miljö- och klimatbeskatta skogsbränslen samt inkludera dessa i EU-systemet för utsläppsrätter.

Läs artikeln ”Myt om skogsbränsle leder klimatarbetet fel”

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30