Grattis Maria Klemm!

2020-06-23

Maria Klemm har tilldelats närmare 200 000 kronor för tvärvetenskaplig pedagogisk utveckling. 

Maria Klemm, universitetsadjunkt vid institutionen för geovetenskaper, vindenergi
Maria Klemm, universitetsadjunkt vid institutionen för geovetenskaper, vindenergi

Projektet som fått 199 793 kronor heter; Interdisciplinarity in Practice. A Pedagogic Model for Experimential Learning and Collaborative Problem Solving. Projektledare: Maria Klemm, institutionen för geovetenskaper, Campus Gotland. Summa: 199 793 kronor.

Läs en intervju med  Maria Klemm. (På engelska) 

Nyheter från institutionen för geovetenskaper