Grattis Maria Klemm!

2020-06-23

Maria Klemm har tilldelats närmare 200 000 kronor för tvärvetenskaplig pedagogisk utveckling. 

Maria Klemm. Porträtt.
Maria Klemm, universitetsadjunkt vid institutionen för geovetenskaper, vindenergi

Projektet som fått 199 793 kronor heter; Interdisciplinarity in Practice. A Pedagogic Model for Experimential Learning and Collaborative Problem Solving. Projektledare: Maria Klemm, institutionen för geovetenskaper, Campus Gotland. Summa: 199 793 kronor.

Läs en intervju med  Maria Klemm. (På engelska) 

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30