Grattis Lina Mtwana Nordlund!

2020-06-26

Lina Mtwana Nordlund. Porträtt.
Lina Mtwana Nordlund har fått 150 000kr i utvecklingspedagogiska medel för att utveckla tvärvetenskapliga kurser.

För att stärka hållbarhetsprofilen på Campus Gotland kommer vi att utveckla en campus-gemensam kurs i hållbar utveckling. Kursen kommer att ha lärare från flera olika institutioner för att skapa ett tvärvetenskapligt kurspaket på 30hp (15+15hp) och målet är att undersöka och jobba med flera olika aspekter av hållbar utveckling.

-Det ska bli otroligt spännande att arbeta tillsammans med ett stort team av lärare för att utveckla den här kursen i hållbar utveckling. För att möta de stora utmaningar vi står inför, som till exempel biodiversitetsförlust och klimatförändringar, måste vi arbeta tillsammans för hitta lösningar. Genom att skapa en kurs där studenter från alla discipliner kan mötas, diskutera och arbeta med hållbarhetsfrågor hoppas vi kunna stärka studenternas förmågor att samarbeta mellan olika discipliner och ge dem en större förståelse för olika perspektiv inom hållbar utveckling, säger Lina Mtwana Nordlund. 

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30