Geovetenskap borde vara ett skolämne

2020-08-05

Professor Lars Holmer är tydlig. Kunskaper i geovetenskap är nödvändiga om vi ska lösa dagens viktigaste utmaning; hur vi kan skapa en hållbar utveckling. 

Lars Holmer håller upp en sten. Foto.
Lars Holmer, professor i historisk geologi och paleontologi.

Många vet inte vad geovetenskap är för något och en del blandar ihop det med arkeologi. 
Läs varför Lars Holmer tycker att alla borde läsa geovetenskap. 

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30