Två nya EU-masterprogram

2020-08-26

Två nya masterprogram, Erasmus Mundus Joint Master Programmes, startar vid institutionen för geovetenskaper: Pangea och SINReM.

Två nya masterprogram, Erasmus Mundus Joint Master Programmes, startar vid institutionen för geovetenskaper.

Det internationella masterprogrammet PANGEA är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Université de Lille (Frankrike), the University of Minho (Portugal) och The National and Kapodistrian University of Athens (Grekland). Inom programmet finns tre professionella inriktningar: forskning inom paleobiologi, tillämpad paleontologi eller bevarandegeologi (vetenskaplig kommunikation, nätverkande, förvaltning).

SINReM är ett masterprogram i hållbar och innovativ hantering av naturresurser. Det handlar om att utveckla kompetens för att utveckla kedjan av naturresurser på ett hållbart sätt, undersöka förutsättningar för en cirkulär ekonomi och utveckla kompetens inom hållbar utveckling. Fördjupningsspåren är: Georesurser och prospektering (Uppsala Universitet), Entreprenörskap (Uppsala Universitet), Sustainable Processes (TU Bergakademie Freiberg)
Resource Recovery and Sustainable Materials (Ghent University), Circular Societies (Ghent University). Programmet är ett EIT-Labelled program och har kopplingar med EIT Raw Materials.

Sebastian Willman, biträdande prefekt förklarar bakgrunden till de nya programmen.

Vad är syftet med masterutbildningarna ?

- Båda utbildningarna har sitt ursprung i framgångsrika internationella samarbeten som har blivit uppgraderade till det som med EU-språk kallas Erasmus Mundus Joint Master Degree-program; förkortat EMJMD. EMJMD-etiketten innebär ett utökat europeiskt samarbete i syfte att attrahera de bästa studenterna till Uppsala, inom de forsknings- och utbildningsämnen som vi är erkänt duktiga på.

Vilka färdigheter och kunskaper ger programmen?

- SINReM fokuserar på hållbarhet och naturresurser, vilket är en sektor som stadigt växer;  studenterna får här kunskap och färdigheter om jordens olika naturresurser, lär sig innovativa tekniker att hitta, utvinna och återvinna dessa naturresurser på ett så hållbart sätt som möjligt och programmet innehåller också entreprenörskap och ekonomi.

- PANGEA är ett forskningsinriktat utbildningsprogram som syftar till att ge studenterna en konkurrenskraftig utbildning med kopplingar till livets utveckling på jorden, hur vi kan utnyttja och bevara vårt geologiska arv samt hur vi praktiskt kan tillämpa kunskap om jorden för att förstå vår framtid.

Vilka karriärmöjligheter finns det?

- Vad gäller PANGEA så ser vi framför oss allt från en akademisk karriär till olika typer av expertuppdrag för myndigheter och organisationer. SINReM fokus på hållbarhet och naturresurser gör att karriärvägarna för våra SINReM-studenter är goda, samtidigt som de kan se olika ut beroende på studenternas egna intressen och önskningar. Det blir spännande att se var våra studenter hamnar i slutändan.

Sök masterprogrammet PANGEA eller SINReM
Ansök direkt på respektive webbplats.
Länk till den gemensamma webbplatsen för PANGEA.

Länk till den gemensamma webbplatsen för SINReM.

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30