Europeiska forskningsrådet ger Gabriele Messori 1.5 miljoner euro till klimatforskning

2020-09-03

Idag tillkännagav European Research Coucil (ERC) vem som får bidrag och en av dessa är Gabriele Messori som får nästan 1.5 miljoner Euro för sitt projekt "Compound Climate Extremes in North America and Europe: from dynamics to predictability".

Storm vid havet
Klimatförändringarna kräver bättre prognoser av extrema väder och klimat. Ett nytt projekt; Compound Climate Extremes in North America and Europe: from dynamics to predictability, ska hjälpa oss att förutse farorna.

Klimatförändringarna skapar extrema vädersituationer som påverkar alla delar av samhället. När olika väderextremer samverkar kan det ge upphov till än mer katastrofala följer och det blir därför allt viktigare att kunna förutspå vädret och vilka konsekvenser det kan ge uppghov till.

Idag tillkännagav European Research Coucil (ERC) vem som får bidrag och en av dessa är Gabriele Messori som får nästan 1.5M Euro för sitt projekt Compound Climate Extremes in North America and Europe: from dynamics to predictability.

Grattis Gabriele! Berätta hur du kommer att arbeta i projektet? Är det både teori och ute på fält?
- Inget fältarbete ingår i projektet. Vi ska forska om både grundläggande teorier bakom extrema vädersituationer och mer applicerade frågor kring deras förutsägbarhet, men alltid från en bekväm kontorsstol. För några decennier sedan skulle det ha varit nästan omöjligt att göra någonting sådant utan att gå ut i fält, men nu idag, tack vare fjärranalys och stora databaser på nätet finns det så mycket mer man kan göra utan att samla nya data. Men det utesluter inte att det samtidigt finns behov för annat fältarbete.

När startar du?
Projektet ska börja i januari 2021, och jag ska snart utlysa doktorand- och post-doc tjänster inom ramen för projektet.

Hur många kommer att arbeta inom projektet?
- Planen är att anställa två doktorander och 3 eller 4 postdok, men självklart inte alla på en gång!

Hur länge pågår det?
- Projektet pågår i 5 år.

Läs mer på Europeiska forskningsrådet webb.

Faktaruta: 

Projekt: Compound Climate Extremes in North America and Europe: from dynamics to predictability (CENÆ)
Ansvarig forskare: Gabriele Messori
Institution: Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet
ERC Funding: ERC-2020-STG
Summary:
Different climate extremes, such as heavy rains and strong winds, can interact and result in compound extremes with a larger socio-economic impact than the sum of their individual components. Picture strong winds ripping the roof off your house while heavy precipitation floods it: the damage will be larger than if the two happened separately, allowing to mend the roof before the rain hit. Similarly, a landowner whose crops in the north of the country are damaged by frost while his farms further south face flooding, will take a heavier hit than if the two events happened years apart.  Elucidating the nature of these compound extremes is a societally relevant goal. However, it is not easily realised from a scientific standpoint.

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30