Gabriele Messori Uppsala universitets forskarprofil

2020-10-07

Extrema väderhändelser blir allt vanligare. Gabriele Messori forskar om möjligheten att förutsäga kommande extremväder.

Gabriele Messori

Gabriele Messori forskar om snabba klimatförändringar

Kraftiga stormar, extrema värmeböljor eller ihållande köldknäppar. Ett fortsatt högt utsläpp av växthusgaser kommer att leda till snabba klimatförändringar där extrema väderhändelser blir allt vanligare. Gabriele Messori forskar om möjligheten att förutsäga kommande extremväder.

Läs mer om Gabriele Messori under Forskarprofilen vid Uppsala universitet.

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30