SR intervjuar Karin Högdahl om berggrunden för kärnavfallsförvaret

2020-10-14

Östhammars politiker har röstat ja till slutförvaret i Forsmark. Karin Högdahl, universitetslektor, intervjuas av Sveriges Radio och berättar om berggrunden där slutförvaret är tänkt att ligga. 

Forsmarks kärnkraftverk
Forsmarks kärnkraftverk. 

Kommunfullmäktige i Östhammars kommun röstade igår ja till att slutförvaret Svensk Kärnbränslehantering (SKB) får bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, som ligger i Östhammars kommun. 

Det använda kärnbränslet ska förvaras i kopparkapslar omgivna av bentonitlera, cirka 500 meter ner i urberget. Avfallet från den svenska kärnkraften, måste isoleras och förvaras säkert i minst 100.000 år. Det slutgiltiga beslutet ligger nu hos regeringen.

Karin Högdahl, universitetslektor i mineralogi, petrologi och tektonik berättar om bergets egenskaper. 

Lyssna på Karin Högdahl i SR Uppland. 

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30