Våra geofysikstudenter bäst i världen

2020-10-14

Society of Exploration, Geophysicists (SEG) är en världsomspännande organisation för geofysiker. Igår utsåg de vår studentavdelning inom SEG till bästa studentorganisation i världen.

Studenter och lärare samlade utanför Geocentrum för tekniska och praktiska förberedelser, inklusive hygienrutiner kring Covid19, innan avresa för fältarbete vid Lilla Edet, plats för ett tidigare jordskred. Resan organiserades gemensamt av SEG:s studentavdelningar vid Uppsala universitet och Freie University of Berlin.

Bland fler än hundra studentavdelningar utsågs vår SEG-avdelning med geofysikstudenter till bästa studentorganisation inom Society of Exploration, Geophysicists (SEG), en världsomspännande organisation för geofysiker. SEG utvärderar vilka aktiviteter som har företagits och utmärkelsen baseras på de initiativ som Uppsalaavdelningen har tagit och genomfört under året, till exempel fältexkursioner, deltagande i konferenser kring geofysik, att man har hållit föredrag och seminarier och aktivt verkat för att sprida kunskap om geofysik som vetenskapsområde.

SEG:s styrelse. 

SEG:s studentavdelning vid institutionen består av fyra styrelseledamöter, ett stort antal studenter som är medlemmar samt Alireza Malehmir som vetenskaplig rådgivare.


- Det är verkligen en stor ära för oss i studenternas SEG-avdelning att få det här erkännandet. Förra året fick vi också ett erkännande som den avdelning som hade gjort flest förbättringar. Det här kommer att motivera oss till att fortsätta att arbeta för en aktiv studentmedverkan inom ämnet geofysik, säger Tatiana Pertuz, doktorand och vice ordförande i studentavdelningen.

Stort grattis!
Se SEG:s konferens på Youtube. (Utnämningen sker vid 15:50)

Relaterat:
Smart Exploration får pris av The Society of Exploration Geophysicists.

Våra fristående kurser i geofysik. 

Geofysik - Masterprogram i fysik.

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30