Stefan Andersson får Jan Bergströmpris för yngre lovande forskare inom geovetenskaper

2020-10-22


Geologiska Föreningens styrelse har beslutat att tilldela 2020 års Jan Bergströmpris för yngre lovande forskare inom geovetenskaper till Stefan Andersson, Uppsala universitet.

Tillkännagivande: 
"
Priset delas ut till unga geoforskare som redan tidigt i sin vetenskapliga karriär gjort betydande insatser för geovetenskaperna. Stefan disputerade 2019 vid Helsingfors universitet på en avhandling om en helt ny typ av mineralisering med sällsynta jordartsmetaller (REE) i Olserum i norra Småland. I arbetet, med titeln ”Formation of hydrothermal REE- phosphate deposits”, undersökte och karakteriserade han detta mineraliserade system, som tillsammans med Norra Kärr utgör två av de till synes viktigaste REE-mineraliseringarna i Europa.

Doktorsavhandlingen har redan resulterat i flera artiklar i högts rankade internationella tidskrifter. Han har också tidigare i sin karriär uppmärksammats för framstående vetenskapliga arbeten, t.ex. fick han SveMins Jan Kempepris för bästa ex-jobb 2014 för sitt arbete rörande Zn-Pb (Ag) mineraliseringar i Hornkullen i Bergslagen.

Stefan som tog sin MSc-examen vid Uppsala universitet är nu tillbaks vid samma lärosäte och jobbar som forskare inom Europeiska projekt. Trots att Stefan disputerade så sent som förra året har han redan visat en mogenhet som geovetare och forskare som gör honom till värdig mottagare av Geologiska Föreningens Jan Bergströmpris till yngre lovande forskare år 2020.”

Läs mer på Geologiska föreningen. 

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30