Institutionen får sex forskningsbidrag från Vetenskapsrådet

2020-10-29

Bidragsbeslutet från Vetenskapsrådet är fattat. Nästan 1,1 miljarder kronor sammanlagt går till forskning inom naturvetenskap och teknikvetenskap och vår institution fick flera av bidragen. 

Vetenskapsrådet har nu fattat beslut om vilka ansökningar som har beviljats bidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2020. Totalt beviljas nästan 1,1 miljarder kronor för åren 2020–2024. Vid institutionen för geovetneksaper fick sex forskare bidrag. 

Grattis !

I år fick följande personer från vår institution bidrag från Vetenskapsrådet; 

  • Ben Slater, forskare vid Paeobiologi. Etableringsbidrag: Jordens första komplexa liv: ediacarafaunans mysterium avslöjas.
  • Renaud Merle, forskare i Naturresurser och hållbar utveckling. Projektbidrag: Hur man differentierar en stenig planet - insikter från månens basaltiska vulkanism.
  • Valentin Troll, professor i petrologi vid Naturresurser och hållbar utveckling. Projektbidrag: Förstå ursprunget till apatitjärnmalm av Kiruna-typ.
  • Steffi Burchardt, universitetslektor vid Mineralogi, petrologi och tektonik. Projektbidrag: Hur magmapulser bidrar till att skapa malm och hydrotermala system.
  • Lichuan Wu, biträdande universitetslektor vid Luft, vatten- ochj landskapslära.  Etableringsbidrag: Polära lågtryck under klimatförändringar: flerskalig kopplad modell i Arktis.
  • Ward van Pelt, forskare i naturgeografi vid Luft, vatten-. och landskapslära. Etableringsbidrag: Global uppskattning av glaciärers mäktighet och volym. 


Läs mer om bidragsbesluten på Vetenskapsrådets webb.
Läs nyheten på uu.se.
Ladda ner listan över beviljade bidrag (Excelfil mitt på sidan).

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30