Över en halv miljard år gamla embryon hjälper oss förstå djurens ursprung

2020-11-06

Forskarna vet med säkerhet att det fanns djur på jorden för ungefär 540 miljoner år sedan, men djurens absolut tidigaste ursprung har förblivit okänt. Nu har forskare funnit fossila djurliknande embryon från en avlägsen del av norra Grönland. Kanske kan deras fynd lösa gåtan. 

Den mer än en halv miljard år gamla Portfjeld-formationen på norra Grönland med dess innehåll av bland annat embryoliknande mikrofossil.
Den mer än en halv miljard år gamla Portfjeld-formationen på norra Grönland innehåller embryoliknande fossil.

I en ny studie, publicerad i Communications Biology, beskriver forskare från Sverige och Danmark fossila djurliknande embryon från en avlägsen del av norra Grönland.

Sebastian Willman, Universitetslektor vid Institutionen för geovetenskaper, Paleobiologi
Sebastian Willman, universitetslektor i  paleobiologi,  institutionen för geovetenskaper.

- Vi tror oss ha gjort en upptäckt som gör att vi bättre kan förstå tiden i jordens historia då djuren först dyker upp. Upptäckten kommer sannolikt att ge upphov till många intressanta diskussioner, säger Sebastian Willman vid Uppsala universitet.

Forskarna vet med säkerhet att det fanns djur på jorden för ungefär 540 miljoner år sedan, men djurens absolut tidigaste ursprung har förblivit okänt, något som har bekymrat forskarvärlden ända sedan Darwin under 1800-talet skrev ”On the Origin of Species”.

Från tiden just innan dessa tidigaste noteringar av djurfossil har stora avtryck i berggrunden hittats över stora delar av världen, spår som alltså skapades för över 540 miljoner år sedan. Avtrycken från dessa organismer, den så kallade ediacarabiotan, har dock ingen likhet med några nu levande organismer alls, och tillhör kanske inte ens djuren.

Om man istället löser upp bergarterna i olika syror kan man på så sätt avslöja stenens mikroskopiska innehåll och få fram en annan typ av information. Från ediacaraperioden (för 635-541 miljoner år sedan) har Doushantuo-formationen i Kina hittills varit den enda platsen på jorden där sådana mikrofossil bevarats, med en detaljrikedom ner till cellulär och till och med subcellulär nivå. Ägg och embryon från de tidigaste kända djuren har rapporterats, och bestridits, och hundratals vetenskapliga artiklar har publicerats med data från denna unika plats.

Mer än 30 år senare kan nu forskare från Sverige och Danmark avslöja att det finns en plats på norra Grönland som innehåller liknande typer av ägg och embryofossil, tillsammans med en hel serie andra jämförbara fossil. Kombinationen av extremt välbevarade mikrofossil och deras slående likhet med fossil från Doushantuo-formationen visar att ekosystemen under denna tid var betydligt mer komplexa än vi tidigare har förstått. När dessa bergarter bildades låg norra Grönland på södra halvklotet och Kina på det norra halvklotet. Följaktligen visar denna nya upptäckt att organismerna inte bara var vanligt förekommande lokalt utan fanns över hela jorden precis som den större ediacarabiotan.

Den omfattande, och i princip hittills outforskade berggrunden som norra Grönland erbjuder, ger oss möjligheter att bättre förstå utvecklingen av de första svårtolkade flercelliga organismerna, som i sin tur leder fram till de första djuren, som sedan leder till oss själva.

För mer information kontakta:

Sebastian Willman, universitetslektor vid institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet.
Tel: 070-424 13 53, E-post: Sebastian.Willman@geo.uu.se

John Peel, professor emeritus i historisk geologi o paleontologi vid institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet. E-post: John.Peel@pal.uu.se


Referens: Willman, S. Peel, J. S., Ineson, J. R., Schovsbo, N. H., Rugen, E. J. & Frei, R. (2020) Ediacaran Doushantuo-type biota discovered in Laurentia. Communications Biology. DOI: 10.1038/s42003-020-01381-7

Läs pressmeddelandet på UU. 

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30