Kevin och Isak debatterar klimatfrågan i DN Debatt

2020-12-08

Kevin Anderson, gästprofessor i klimatledarskap och Isak Stoddard, doktorand i naturresurser och hållbar skriver på DN: Vilseledande och falska myter sprids om klimatkompensation. 

Industrier
Kevin Anderson och Isak Stoddard skriver med ett 20-tal andra forskare ett upprop om klimatfrågan.

"Vi måste sluta marknadsföra produkter och resor som klimatneutrala och klimatpositiva. Idén med klimatkompensation är lockande, men i debatten finns många myter om detta. Och potentialen är begränsad. Kolinbindning i vegetation och mark behövs för att fånga delar av den koldioxid vi redan har släppt ut. Vi måste skifta fokus från Sveriges nettonollmål 2045 till inhemska, verkliga utsläppsminskningar."

Läs hela artikeln i DN Debatt.

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30