Klimatforskare räknar ut koldioxidbudgetar åt kommuner och regioner

2020-12-08

Den som släpper ut mest ska också minska mest, säger Martin Wetterstedt, klimatledarskapsforskare. 

Stockholm har 19 miljoner ton i klimatbudget till 2040. Redan om tre år ska stockholmarnas klimatavtryck vare nere på 1,5 ton. 2040 ska utsläppen vara noll – eller ännu hellre – på minus.

Klimatbudgeten kan verka tuff men är enligt klimatforskarna vid Uppsala universitet väl generös. De räknar inte som Stockholms stad in alla växthusgaser, även metan och lustgas, i sina budgetar och därför är modellerna inte helt jämförbara. Uppsalaforskarna räknar ut koldioxidbudgetar åt flera kommuner och regioner och menar att årliga utsläppsminskningar på 15 procent krävs för att klara Parisavtalet. Stockholm får då en budget på 16 miljoner ton, Göteborg tio miljoner ton och Malmö sju miljoner ton.

klimatledarskapsforskaren Martin Wetterstedt
Klimatledarskapsforskaren Martin Wetterstedt.

– Vår budget för Stockholm är 16 miljoner ton och då räknar vi även med utsläpp från svenskarnas utrikesflyg och sjöfart. Beräkningsmodellerna är inte helt jämförbara men utsläppen från stockholmarnas flygresor är så stora att de borde räknas med, säger klimatledarskapsforskaren Martin Wetterstedt.

Läs hela artikeln i DN.

Läs tidigare artikel om Martin Wetterstedt: Virtuell koldioxidbudget gör klimatmålen begripliga.

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30