Ben Slater avslöjar de allra första djurens hemligheter

2020-12-08

För ungefär 580 miljoner år såg de första djuren dagens ljus. Vilka var de här varelserna? 

Ben Slater, paleontolog vid institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet, studerar mikroskopiskt små fragment av organismer som levde alldeles före den kambriska explosionen.
Ben Slater, paleontolog vid institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet, studerar mikroskopiskt små fragment av organismer som levde alldeles före den kambriska explosionen. Foto: Johan Wahlgren.


För ungefär 580 miljoner år sedan hände något som för alltid skulle förändra jorden. Komplext liv uppstod och de första djuren såg dagens ljus. Vilka var de här varelserna? Och hur levde de? Det vill Ben Slater, paleontolog vid Uppsala universitet, med hjälp av ny teknik, ta reda på.

Vi vet idag väldigt lite om de första djuren eller hur de uppstod. Fossilfynden är få och inte alldeles lätta att tolka. Men på några få platser i världen, i närmare 580 miljoner år gamla bergarter, har avtryck från mycket tidiga komplexa, flercelliga mjukvävnadsdjur hittats. Vissa påminner om maneter eller sjöpennor, och en del liknar ingenting som vi känner till.  De här märkliga fossilen brukar benämnas ediacarafaunan efter den geologiska tidsperioden ediacara (635–541 miljoner år sedan) som de levde under.

Vid den här tiden såg jorden mycket annorlunda ut mot idag. Till exempel låg de kontinenter som fanns koncentrerade söder om ekvatorn.

– Det var en främmande värld som vi knappt skulle känna igen. Det fanns inga växter, så marken var öde och väldigt bergig. Syrehalten var mycket lägre än idag.  Det fanns gott om liv i havet, men innan djuren utvecklades fanns ingenting som rörde sig längs havsbotten eller simmade. Livet var fortfarande statiskt, berättar Ben Slater.

Den sorts fossil Ben Slater ska undersöka kallas SKF och är inte ens en millimeter stora.
Den sorts fossil Ben Slater ska undersöka kallas
SKF och är inte ens en millimeter stora.Fotot
visar sådana fossil, i det här exemplet
mikroskopiska fragment av djur från kambrium.
Foto: Ben Slater

Läs hela artikeln under UU:s nyheter. 

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30