Pressmeddelande: Massdöd och artbildning har format livets utvecklingshistoria

2020-12-10

I en ny artikel i tidskriften Nature visas hur AI har använts för att studera djurlivet på jorden under de senaste 600 miljoner åren. 

Fossiler mot svart bakgrund
Credit: Jennifer Hoyal Cuthill


I en ny artikel i Nature presenteras den första studien av livets utveckling som har använt sig av maskininlärning, en form av artificiell intelligens. Studien demonsterar hur olika massutdöenden och bildandet av nya arter har påverkat djurlivet på jorden under de senaste 600 miljoner åren. 

Dramatiska förändringar
Fossilfynd visar att den biologiska mångfalden har förändrats dramatiskt under årmiljonernas lopp. Perioder då många nya arter har bildats har följts av massutdöenden. Ett exempel är det gigantiska meteoritnedslaget i slutet av kritaperioden för 66 miljoner år sedan då alla dinosaurier utplånades. Man har länge misstänkt att utdöenden och artbildning har ett samband: efter massdöden borde ju nya arter bildas som fyller de ekologiska tomrummen.

AI skapar visuella kartor över vår utvecklingshistoria
I den nya studien använde forskarna kraftfull maskininlärning för att åskådliggöra hela fossilhistorien under de senaste 600 miljoner åren. Utifrån tidsfördelningen hos mer än två hundra tusen fossila arter placerar maskininlärningsmetoden var och en av arterna i en virtuell rymd som avspeglar deras relativa åldrar. Resultatet blir en unik storskalig karta som visar hur fossila arter överlappar varandra i tiden; något som hjälper forskarna att se hur omfattande händelser har påverkat livets utvecklingshistoria.

Graham Budd, professor i paleobiologi.
Graham Budd, professor i paleobiologi är en av författarna av studien som nu har presenterats i den högt anseddda tidskriften Nature. 

- En av de mest intressanta observationer som vi har gjort är att efter en massdöd, som då dinosaurierna försvann, så utvecklas inte nytt liv bara för att för att fylla det ekologiska tomrummet, säger Graham Budd, professor vid institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet.

Källdata och programkod som hör till studien finns fritt tillgängliga genom Dryad Data Repository.

Artikelns referens: Impacts of speciation and extinction measured by an evolutionary decay clock, J. F. Hoyal Cuthill, N. Guttenberg and G. E. Budd. Nature. DOI: 10.1038/s41586-020-3003-4

För mer information kontakta:
Graham Budd, institutionen för geovetenskaper, paleobiologi, Uppsala universitet, telefon: 018-471 2762, e-post: Graham.Budd@pal.uu.se

Jennifer Hoyal Cuthill, University of Essex, email: j.hoyal-cuthill@essex.ac.uk

Studien genomfördes i samarbete med företagen Good AI och Cross Compass.


Läs Uppsala universitets pressmeddelande "Maskininlärning visar hur massdöd och artbildning har format livets utvecklingshistoria"

Relaterat
Paleobiogi ingår i kandidatprogrammet för geovetenskap.
Du kan också studera paleobiologi på masternivå
Läs om vår forskning inom paleobiologi. 

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30