Mer än 10 miljoner kronor till nytt forskningsprojekt om ”fossila landskap”

2020-12-10

Universitetslektor Magdalena Kuchler´s projekt “Disassembling the power of high-carbon imaginaries” har fått forskningsanslag på 10,4 miljoner kronor. 


Ett så kallat carbonscape eller fossilt landskap med brytning av brunkol i ett dagbrott.
Bild från Wikipedia.

Universitetslektor Magdalena Kuchler´s projekt “Disassembling the power of high-carbon imaginaries” har fått forskningsanslag på 10,4 miljoner kronor från Vetenskaprådet inom området "Research environment grant within humanities and social sciences".

Syftet med projektet är att undersöka människors värderingar och förställningar kring fossila bränslen.

Projektet inkluderar professor Gavin Bridge från Durham University, Department of Geography och Mikael Höök universitetslektor i naturresurser och hållbar utveckling. Projektet är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Durham University.

Magdalena Kuchler, universitetslektor vid Institutionen för geovetenskaper, Naturresurser och Hållbar utveckling.

Vad betyder “carbonscapes” eller på svenska “fossila landskap”?
- Carbonscapes är landskap som präglas av hög fossil utvinning och produktion av fossila bränslen.

Vad är syftet med er forskning?
- Användningen av fossila bränslen, som kol och olja, kan inte hejdas enbart genom att hitta nya energikällor och system. Det är lika viktigt att skingra de gamla värderingar som fortfarande råder kring fossila bränslen: de verkar vara både seglivade och kraftfulla. Det övergripande syftet är att kritiskt granska och förstå hur de starka värderingar som rör fossila bränslen kan desarmeras för att kunna skynda på en fossilfri utveckling.

Var kommer ni att utföra er forskning?
- Vi planerar att undersöka två “carbonscapes” i Polen; de djupa kolgruvorna i norra Schlesien och de dagbrott där brunkol utvinns i Storpolen och i Łódźregionen. Vi kommer också att undersöka de “carbonscapes” som finns vid Storbritaniens oljeindustri i Nordatlanten och den petrokemiska industrin i Teesside i nordöstra England.  

För mer information kontakta Magdalena Kuchler: magdalena.kuchler@geo.uu.se

Sammanfattning av projektet

The overall purpose of this project is to critically examine and better understand how powerful carbon-intensive imaginaries can be disempowered – either realigned or dismantled - to accelerate low-carbon transition. By analysing and comparing four distinctive carbonscapes – two coalscapes in Poland and two petroscapes in the UK – the project aims to: 1) identify and critically examine impulses of resistance to change, exemplified in the way powerful fossil fuel incumbencies (re)imagine or discursively rework coal and oil as means of stabilising and sustaining their legacy; 2) determine how the material-discursive dynamics and power relations associated with high carbon landscapes constrain and/or enable the power to (re)imagine energy futures; 3) identify openings and opportunities for dismantling and destabilizing incumbent fossil fuel imaginaries in selected carbonscapes. The study contributes to research on energy futures and energy transitions by implementing a novel combination of analytical frameworks that transcends dominant theoretical approaches, namely: socio-technical imaginaries, assemblages, and materialities. The project will be conducted in a collaborative research environment involving Uppsala University and Durham University.

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30