Stad och land; så långt ifrån varandra men ändå så tätt sammanlänkade

2020-12-15

I en ny artikel varnar forskaren Wiebren Boonstra för att vi så ensidigt fokuserar på städer så att landsbygden hamnar i skymundan. Vi bör istället se hur tätt sammanflätade stadskulturen och landsbygden är. 

"Socially distanced and intricately connected: The importance of rural places for urban renewal"

Bondgård med rapsfält

I en ny artikel som publicerats på SLU varnar forskaren Wiebren Boonstra för att ensidigt fokusera på städer. När vi talar om hållbara samhällen bör vi istället uppmärksamma hur nära sammanflätade stadskulturen och landsbygden är. 

Läs hela artikeln.

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30