3 miljoner i bidrag till AI-projekt kring vatten, energi, mat och ekosystem

2020-12-16

Malgorzata Blicharska och Claudia Teutschbeins projekt NEXOGENESIS EU Horizon 2020 har fått 3 miljoner i bidrag. 


Claudia Teutschbein, biträdande universitetslektor i Luft-, vatten- och landskapslära och Malgorzata Blicharska, universitetslektor i Naturresurser och hållbar utveckling

Projektet som koordineras av "IHE Delft Institute for Water Education", involverar 20 olika partnerorganisationer, har fått bidrag på totalt 5 miljoner euro, varav 3 miljoner tillfaller institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet.

Läs en intervju där Malgorzata Blicharska berättar on projektet (på engelska).
Kort presentation av projektet på YouTube. 

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30