Wikipedia-samarbete mellan klimatforskare och gymnasieelever

2020-12-17

Gymnasieelever från Lundellska skolan i Uppsala uppdaterar texter om global uppvärmning på med hjälp av klimatforskare som kontrollerar fakta.

Elever uppdaterar världens största uppslagsverk med hjälp av experter

Olle Terenius är forskare och har också en roll som Uppsala universitets expert på Wikipedia för forsknignskommunikation. Erik Sahlée är universitetslektor i meteorologi vid institutionen för geovetenskaper. Tillsammans möts de nu i ett pilotprojekt där de samarbetar med gymnasieelever från Lundellska skolan; ett projekt där gymnasieelever redigerar Wikipediatexter som handlar om klimatförändringar och global uppvärmning.

Olle Terenius och Erik Sahlée
Olle Terenius är forskare och Uppsala universitets expert på Wikipedia som verktyg för forskningskommunikation. Erik Sahlée, universitetslektor i meteorologi vid institutionen för geovetenskaper var med och faktakontrollerade texten på Wikipedia.

Klimatforskare från institutionen för geovetenskap bistår med expertkunskap
Wikipediasamarbetet är ett upplägg där alla vinner; eleverna lär sig direkt av forskarna och klimattexterna på Wikipedia blir radikalt förbättrade. Dessutom når universitetet ut med sin forskning på världens största uppslagsverk. Mötena sker digitalt och det senaset mötet var igår. 

Hur tycker du att det här fungerar Erik?
- Jag är med för att granska och ge återkoppling på elevernas texter och det fungerar bra. Jag har även deltagit i ett gruppmöte för att diskutera och svara på en del frågor som har dykt upp under deras arbete. Det har varit intressant och roligt att träffa de engagerade eleverna!

Kan du tänka dig att fortsätta i liknande projekt?
- Ja, man får vara beredd på att lägga ner en del i tid men det är ett givande arbete som ger konkret resultat.

Berätta mer om det här projektet Olle
- Jag har tillsammans med kommunikatörer i Australien och Stockholm Environment Institute fått medel från forskningsrådet Formas för ett kommunikationsprojekt som handlar om de globala hållbarhetsmålen, ”Sustainable development goals” (SDG) för vatten och sanitet, klimatförändringar och havsmiljö, och specifikt för SDG 6, 13 och 14.

Framförallt riktar vi oss mot forskare som vill bidra till att förbättra artiklar på Wikipedia inom dessa områden, men en del handlar också om att engagera nästa generations forskare, det vill säga de som nu går på gymnasiet och vars framtid i stor utsträckning kommer att påverkas av hur världen hanterar hållbarhetsfrågorna.

I projektet samarbetar vi också med Wikimedia Sverige och Josefine Hellroth Larsson som är deras ansvariga person för utbildningssektorn.

Att använda Wikipedia på gymnasiet kan vara kontroversiellt, men nu finns det experter ser till att det blir korrekt. Har Wikipedia ett för dåligt rykte?
- Mycket på Wikipedia är väldigt bra, så ja. Just den sida vi har utgått ifrån den här gången är på engelska Wikipedia rankad som Featured Article, vilket betyder att den anses tillhöra den promille av artiklar som är bäst. Sedan finns det sidor som är långt ifrån lika bra. Vi på Uppsala universitet arbetar aktivt med att få våra forskare att läsa artiklar inom sitt eget forskningsområde och åstadkomma förbättringar.

Att Wikipedia är kontroversiellt i gymnasieskolan är framförallt för att man som gymnasielärare inte vet allt inom sitt ämne och därför inte alltid kan avgöra vad som är korrekt information och vad som skiljer sig från det aktuella tforskningsläget. På universitetet har vi helt andra möjligheter som forskare att veta vad i en artikel som är korrekt och vad som behöver ändras. 

Vad händer härnäst?
- Nu ska eleverna lägga till ett antal referenser och länkar i sina texter, språk och referenser ska granskas, och efter det får Erik kolla så att vi inte missförstått något. Först därefter kommer vi att lägga ut texterna på den svenska sidan

Kommer ni att fortsätta att arbete med elever och Wikipedia?
- Ja, det här är bara ett pilotprojekt. Vi vill gärna nå ut till flera gymnasieskolor och hoppas att flera elever kommer att vilja redigera Wikipediaartiklar som ett gymnasiearbete. Vi har möjlighet att koppla ihop forskare med elever som vill redigera för att hjälpa till med faktagranskning.

Vad tycker eleverna?
- De är intresserade, frustrerade och samtidigt nöjda med resultatet. Även om Wikipedia är enkelt att redigera, så är det alltid lite av en utmaning att sätta sig in i hur man redigerar rent tekniskt och hur man skriver encyklopediskt. Men i slutänden, så är man verkligen stolt över hur bra det blir.

Hur ska man göra om man som lärare är intresserad av att vara med?
- Hör av er till mailto:wikipedia@uu.se så tar vi tacksamt emot de lärare som är intresserade av att arbeta med oss!

Global uppvärming på Wikipedia
Wikipedia om global uppvärming

Här är Wikipediatexterna som eleverna uppdaterar
Den engelska artikel eleverna utgår ifrån: Climate change - Wikipedia
och den svenska som nu håller på att förbättras: Global uppvärmning – Wikipedia

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30