Miljoner till projekt som ska undersöka de första människornas expansion in i Asien

2020-12-17

När kom människorna till Centralasien och hur såg omgivningarna och ut då? 14,5 miljoner kronor från Nordforsk går till stort tvärvetenskapligt och internationellt projekt. 

evolution

The timing and ecology of the human occupation of Central Asia (THOCA)

Nordforsk har beiljat 14.5 miljoner kronor till ett internationellt projekt som är ett samarbete mellan Sverige, Norge, Danmark, Ryssland och Tadzjikistan. 
Thomas Stevens är en av nyckelpersonerna. 

- Det är ett otroligt spännande projekt där vi kommer att undersöka människans utveckling, migration och bosättande i centralasien som sträcker sig en miljon år tillbaka och länkar det till frågor som handlar om miljön och klimatet. Vi hoppas kunna skapa en bidra med betydande kunskap som ökar vår förståelse av evolotionsbiologin som hur de första människorna, homini, expanderade ut från Afrika.

Läs mer på Nordforsk. 

Läs hela nyheten på engelska.  

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30