Det svenska urberget kan bli en viktig framtida energikälla

2021-01-18

På två kilometers djup är det ca 50 grader varmt vilket innebär att urberget är en potentiell enorm energikälla.

Djupborrningsprojektet i Åre med fjällkedjan i profil (urberg i grått) och de båda borrhålen utritade (COSC-1 och COSC-2). I figuren till höger ses en svagt lilastreckad kvadrat som förstorats och utgör figuren till vänster. Denna visar utbredningen av ett område med seismiska strukturer i jordskorpan, vilka kan avslöja hur jordskorpan är uppbyggd på djupet. Bilder: Henning Lorenz och David Gee

Avdelningen för geofysik tog för några år sedan initiativ till ett unikt projekt . Då började man djupborra i Åre; i vad som troligen är den största vetenskapliga satsningen på berggrundsgeologi i Sverige någonsin. 44 organisationer, 14 länder och över 100 forskare från hela världen har deltagit. 

Christopher Juhlin och Jaroslaw Majka undersöker nu urberget i Åre i ett samarbetsprojekt med SGU där Jenny Andersson, statsgeolog vid Sveriges Geologiska Undersökning, SGU,  fått medel från SSF-satsningen Strategisk Mobilitet projekt; Det svenska urberget – en hållbar framtida energikälla”. 

Idag finns det två borrhål i Åre på 2,3 respektive 2,5 kilometers djup där forskarna studerar berggrundens uppbyggnad och mineralogi, bergmekanik, vattenflöden och mikroorganismer. På två kilometers djup är det ca 50 grader varmt vilket innebär att urberget är en potentiell enorm energikälla.

Kan djupborrning i urberget vara en del av lösningen på framtidens energibehov?

- Om kostnaderna för djupborrning kan sänkas rejält och om geovetare kan bli bättre på identifiera lämpliga områden att borra kan djup geotermi vara en viktig del av lösningen av våra energibehov, säger Christoffer Juhlin. 

Vilka fördelar finns det med värme från urberget?

- Den största fördel jämfört med många andra fossilfria källor är att energi kan extraheras ur urberget kontinuerligt, källan är väderoberoende. En annan fördel är att det mesta av anläggningen ligger under markytan så anläggningar kan byggas inne i städer och kopplas direkt till fjärrvärmenätverk.

Finns det några eventuella nackdelar?

- Det är riskabelt med djupborrning och om berget är trasigt på djupet kan det bli väldigt dyrt eller omöjligt att genomföra borrningar på vissa ställen.

Läs hela artikeln under Teknats nyheter. 

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30