Asiens monsun undersöks i svensk-kinesiskt samarbete

2021-01-19

Ev av världens största vädersystem kommer nu att undersökas. Ett forskningsbidrag på 595,892 kronor går till ett nytt projekt som ska forska kring monsunens historia bakåt i tiden.  

Översvämning efter monsun i Asien

Institutionen för geovetenskaper har fått ett nytt forskningsbidrag; Joint China-Sweden Mobility programme från STINT.

Syftet med det nya monsunprojektet är att forska kring den asiatiska monsunen. Monsunen är ett av världens största väderfenomen som både ger upphov till en livsnödvändig nederbörd över stora delar av Asien men orsakar samtidigt både översvämningar och extrema skyfall.

Det nya projektet heter “The edge of the monsoon: understanding environmental change at the semi-arid and semi-humid transition in China over the past 130 thousand years" och är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Nanjing University. 

Thomas Stevens, universitetslektor i naturgeografi och Bryan Lougheed, forskare i paleobiologi leder projektet i den svenska forskningsgruppen.

Thomas, vad vill ni uppnå med projektet?

- Målet med projektet är att få till stånd ett mer varaktigt samarbete och partnerskap mellan Uppsala och Nanking vad gäller forskning, undervisning och tillsyn.

Till att börja med kommer forskningens fokus att vara att förstå tidigare förändringar av den asiatiska monsunen; monsunen är ett vädersystem som två tredjedelar av världens befolkning är beroende av för sin överlevnad, samtidigt som vi kommer att titta på vilken miljöpåverkan i den har orsakat under den senaste geologiska historien. Vi hoppas kunna förstå hur tidigare klimatförändringar i anslutning till monsunbältet kan ha påverkat dagens befolkningstäthet och den socio-ekonomiska skiljelinjen i Kina. 

Vi hoppas också kunna förbättra möjligheterna till forskning och handledning för unga forskare och doktorander i både Uppsala och Nanking och säkerställa att forskningskontakterna upprätthålls och fortsätter även på lång sikt. 

Läs mer under våra engelska nyheter.

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30