Georgiana Maris får Bjurzons premium 2020

2021-01-20

Georgiana Maris doktorsavhandling får Bjurzons premium 2020. 

Georgiana Maris

Georgiana Maris doktorsavhandling får Bjurzons premium 2020, som delas ut för utmärkt avhandling av naturvetenskapligt innehåll av Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Georgiana disputerade i juni 2020 och var en av de första vars disputation genomfördes online på grund av pandemin. 

Titeln på Geogianas avhandling inom geofysik är "Seismic investigations and physical property studies of natural resources in Finland and Sweden: Efficient exploration of groundwater and mineral resources" och återfinns här: 
https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1423815&dswid=-88

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30