Dags att söka utbytesstudier

2021-01-27

Sista ansökningsdag är 15 februari. 

Flera anledningar att studera utomlands


Nu är det dags att söka utbytesstudier för hösten 2021 och våren 2022.
Lena Eliasson arbetar som utbyteskoordinator vid institutionen för geovetenskaper och anordnade igår ett digitalt informationsmöte för studenter.

Lena, vad gick ni igenom på mötet?

- Vi gick dels igenom praktiska saker som vad det finns för utbytesmöjligheter och hur man ansöker men vi pratade också om vad som är viktigt att tänka på för att utbytet ska bli så bra som möjligt. En utbytesstudent i Italien var med och berättade hur han tänkte inför sitt utbyte och hur det sedan blev. Han trivs så bra att han nu planerar att stanna kvar där och gör sitt exjobb på distans!

Är det sant att utbytesstudier gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden?

- Ja, det finns ett flertal studier som har visat på ökad anställningsbarhet och högre lön för de som har just en utbytestid i sin utbildning. Däremot är sambandet inte lika tydligt för så kallade freemovers, de som pluggar utomlands på egen hand.

Lista alla fördelar som du kommer på med utbytesstudier?

- Du får internationell erfarenhet, du har ett större utbildningsutbud (du är inte låst till vad du pluggar här), det blir en bredare arbetsmarknad (du har större möjlighet att få jobb både inom Sverige och utomlands), du får en interkulturell kompetens, språkkunskaper, högre självförtroende, självkännedom, soft skills som anpassningsförmåga och problemlösning, lära känna en annan kultur, få nya vänner och kontakter med mera med mera. 

Kom ihåg; sista ansökningsdag 15 februari!
Läs mer om våra utbytessamtal och hur du ansöker.

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30