Alizee Lehoux i miljonprojekt som undersöker giftiga fiberbankar

2021-01-28

Forskare samarbetar för att ta reda på hur föroreningar i fiberbankar sprids vidare. 

provtagare vid en flotte
Alizee Lehoux kommer tillsammans med Statens geotekniska institut (SGI) att delta i stort projekt som handlar om spridning av farliga ämnen från förorenade sediment.
Foto: Alizee Lehoux

Målet är att se hur olika föroreningar sprids

Fiberbankar består av träfibrer och kemikalier från tidigare pappersmassatillverkning och innehåller organiska föroreningar som PCB, DDT och tungmetaller som tex kvicksilver och bly. SGI har nu beviljats 4.9 miljoner kronor från Naturvårdsverket för att ta fram en specialanpassad fältprovtagare för fiberbankar. En övergripande målsättning med projektet är att genom fältprovtagaren kunna bidra med kunskap om hur olika typer av föroreningar transporteras från fiberbankar och sprids. I en förlängning kan det underlätta för ansvariga myndigheter att fatta beslut om vilka objekt som bör prioriteras i ett fortsatt utredningsarbete av fiberbankar.

Projektet är ett samarbete mellan SGI (Dr. Paul Frogner Kockum; Dr. Ann-Sofie Wernersson), Norges geotekniska institut (NGI, Dr. Espen Eek), Uppsala universitet (UU, Dr. Alizee Lehoux) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU, Dr. Anna-Karin Dahlberg; Dr. Wei Zhu).

Läs mer under SGI; FoU-medel till SGI: Fältprovtagare ska upptäcka farliga gaser från förorenade sediment.

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30