Två av fyra forskningsbidrag går till geovetenskapliga institutionen i Uppsala

2021-02-01

Sveriges geologiska undersökningar (SGU) tog förra året emot 28 ansökningar om bidrag till geologisk forskning. Fyra av ansökningarna har nu beviljats bidrag och hälften av bidragen går till institutionen för geovetenskaper.

Miljontals kronor till två geoforskare

Madeleine Bohlin och Thomas Stevens

Två av SGU:s bidrag till tillämpad geovetenskaplig forskning går till Madeleine Bohlin, forskare i geokemi, och Thomas Stevens, universitetslektor i naturgeografi.

Madeleine Bohlin får 2 193 796 kronor för sitt forskningsprojekt med titeln; The geochemical cycle of lithium and lithium isotopes in Swedish catchments: Can Li isotopes in river waters be used as a tool for Li exploration?

Thomas Stevens får 1 780 900 för sitt forskningsprojekt med titeln; Swedish loess: a unique past dust-climate record and natural resource.

De två övriga bidragen går till Markus Giese från Göteborgs universitet som får 145 000 kronor och till Madelen Olofsson från Mittuniversitetet som får bidrag på 415 000 kronor.

Läs mer om projekten under den engelska nyhetsversionen.  

För mer information kontakta:

Madeleine Bohlin:
madeleine.bohlin@geo.uu.se

Thomas Stevens:
thomas.stevens@geo.uu.se

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30