Stefania Barca blir Uppsala universitets nya gästprofessor i klimatledarskap

2021-02-05

Miljöhistorikern Stefania Barca blir Uppsala universitets fjärde gästprofessor i klimatledarskap. Hon börjar under februari och efterträder professor Keri Facer.

”Den biologiska mångfalden har försvunnit i en alarmerande takt de senaste 30 åren. Pandemin är en kraftfull påminnelse om att allt hänger ihop och att allt liv på jorden fungerar som en helhet. Det är ett förhållande som baseras på ett ömsesidigt beroende”

Stefania Barca

Stefania Barca kommer ursprungligen från Italien och fick efter sin doktorsexamen en tjänst som gästforskare vid Yale University i USA, följt av en forskartjänst vid University of California at Berkeley. Sedan 2009 är Stefania biträdande föreståndare och seniorforskare vid Center for Social Studies of the University of Coimbra i Portugal.

“Rötterna till planetens kris ligger i de djupa strukturella orättvisor
och den ojämlikhet som styr från lokal till global nivå”.

Doktorsavhandlingen var inom ämnet ekonomisk historia med fokus på den industriella revolutionen, men Stefanias forskningsfokus kom efter hand att skifta allt mer mot miljö, klimat och rättvisa och hon bidrog till att utveckla ett helt nytt forskningsfält; miljöhistoria.

- Jag är mycket stolt över att ha varit med om att etablera miljöhistoria som en akademisk disciplin. När jag började forska på miljöaspekterna av den industriella revolutionen var det ett relativt outforskat område. Idag befinner sig min forskning och undervisning i området mellan akademin och de sociala rörelserna; speciellt rörelser som är engagerade i en rättvis omställning till ett fossilfritt samhälle (på engelska Just Transition).

Just frågor som rör rättvisa och begreppet ”just transition” återkommer Stefania till flera gånger under samtalet. Hon poängterar också vikten av att ta del av allas erfarenheter.

- Jag är medveten om att jag befinner mig i en privilegierad position som vit cis-person och dessutom högutbildad, men jag vill vara delaktig i att bidra till att demontera privilegiestrukturen, maktstrukturerna och de sociala orättvisorna, i alla dess former. Jag betraktar klimatledarskap som något både djupare och bredare än att enbart handla om att minska koldioxidutsläppen. Saker och ting är sammankopplade. Rötterna till planetens kris ligger i de djupa strukturella orättvisor och den ojämlikhet som styr från lokal till global nivå. Ser vi på pandemin så kom den från en zoonos som i sin tur kan kopplas samman med ett intensifierat jordbruk och klimatförändringar. Globalt sett så har vi ett ekonomiskt system och med ett globalt perspektiv så är det samma sak med pandemin och miljön.

Stefania poängterar att en av anledningarna till att hon sökte tjänsten var att få möjligheten att nå ut på bred front.

- Mitt mål är att skapa inkluderande diskussioner. Dessa diskussioner kommer att anta formen av en serie öppna evenemang och möten med akademiker, praktiker och aktivister. Serien mynnar sedan ut i en internationell konferens under våren 2022 där temat är Just transition – det blir den första konferensen i sitt slag i Europa –och vi bjuder in akademiker, fackföreningar, ungdomar, kvinnoorganisationer, klimatorganisationer, ursprungsbefolkningar med flera; alla har rätt att göra sig hörda.

Men Stefania väntar inte tills våren 2022 för att öppna upp till diskussion. Redan under våren 2021 kommer webbinarier att erbjudas.

- När jag fick reda på att jag hade fått tjänsten tog jag kontakt med de andra gästprofessorerna och vi planerar gemensamma webbinarier tillsammans i vår. Planen är att skapa öppna Zoom-seminarier där vi kommer att diskutera pandemin, klimatet, ekologin. Vi bjuder också in forskare från olika discipliner; vi måste kombinera humanvetenskap med samhällsvetenskap och naturvetenskap för att förstå klimatkrisen ur alla aspekter.

Läs en längre intervju på engelska
Stefania Barca new Zennström Professor in Climate Change Leadership.

Läs mer om Klimatledasrskap (Climate Change Leadership).

Mer information om Stefania Barca

Senaste bok: Forces of Reproduction

Senaste artikel: The Just Transition and its work of inequality

Senaste blogginlägget: Within and beyond the pandemic. Demanding a care Income and a feminist Green New Deal for Europe

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30