Naturens revansch, ny BBC-serie med Malgorzata Blicharska

2021-02-16

Malgorzata Blicharska, universitetslektor i Naturresurser och hållbar utveckling vid institutionen för geovetenskaper
Malgorzata Blicharska, universitetslektor i Naturresurser och hållbar utveckling vid institutionen för geovetenskaper medverkar den nya tv- serien "Naturens revansch" som har producerats av brittiska BBC och som nu visas på SVT. Serien handlar om naturens enorma förmåga att återhämta sig om vi ger den chansen.

Ny BBC-serie
Om vi ska kunna stoppa klimatförändringarna måste vi förstå vår planet. Vi måste också återställa ekosystemen och det i snabbare takt än som görs idag. Naturen, ekosystemen och den biologiska mångfalden är det som håller vår planet vid liv och det är också ämnet för den nyproducerade BBC-serien Naturens revansch (engelsk titel "The Age of Nature").

Malgorzata i Europas sista urskog
Människan är beroende av naturen för att kunna överleva på jorden. Sedan industrialiseringens början har mängden kol i atmosfären ökat med omkring 300 gigaton vilket har förändrat vårt klimat och vår natur i grunden. Vi har vetat länge att träd tar upp kol från atmosfären och världen över pågår tusentals projekt där träd återplanteras. Men projekten måste bli både större och fler.

Malgorzata Blicharska, universitetslektor vid institutionen för geovetenskaper medverkar i serien ”Naturens revansch”. I seriens tredje avsnitt besöker Malgorzata Europas äldsta skog, Białowieża i Polen, en av de sista urskogarna i världen och en perfekt plats för att studera biologisk mångfald.  Det är också en den sista platsen i Europa där vilda visenter strövar fritt i skogen.

Malgorzata, hur viktig är skogen när det gäller klimatet och varför är det viktigt att skapa artrika skogar?
- De flesta av oss känner till att träden fångar upp och binder kol vilket naturligtvis är positivt för klimatet. Det som alla kanske inte tänker på är hur viktig mångfalden är i våra skogar. Variationsrika skogar, med en naturlig dynamik och struktur som skapar naturliga livsmiljöer för fler olika arter, blir mer stabila, mer motståndskraftiga. Dessa skogar har lättare att stå emot förändringar i miljön, som klimatförändringarna, och kan hjälpa oss med anpassningen.

Vad menas med biologisk mångfald och hur fungerar det?
- ”Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem” (Definition enligt FN:s konvention om biologisk mångfald).

Det betyder att biologisk mångfald inte enbart handlar om hur många arter som finns utan det handlar också om genetisk variation, mångfald och diversiteten i ekosystemen. Den biologiska mångfalden är det som definierar vad som är möjligt, och vilken funktionalitet som ekosystemen har. Det som vi människor får ut av den biologiska mångfalden är till exempel våra ekosystemtjänster, att träd och gröna växter kan ta upp och binda koldioxid när de växer, att vi har vattendepåer, att luften renas, och värden som har att göra med våra fritidsaktiviteter – allt är beroende av naturens komplexitet och att ekosystemen fungerar som de ska. Dessutom, ju rikare ekosystem, ju fler arter som finns, desto större är möjligheten att några av dessa överlever de kommande klimatförändringarna för att kunna ge oss sina tjänster. Man kan säga att biologisk mångfald fungerar som en försäkring inför framtiden.

Här kan du se tv-serien Naturens revansch. (Malgorzata medverkar i tredje avsnittet vid cirka 13:40.)

Här kan du läsa mer om institutionens forskning i Naturresurser och hållbar utveckling.

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30