Veijo Pohjoja med och granskar IPCC:s klimatrapporter

2021-02-24

Isberg på Grönland
IPCC:s sjätte utvärderingsrapport om det vetenskapliga kunskapsläget kring klimatförändringar väntas i höst.

FN:s klimatpanel IPCC utvärderar regelbundet det vetenskapliga kunskapsläget kring klimatförändringarna. Rapporterna granskas av tusentals forskare och experter från hela världen, bland andra Uppsalaforskarna Veijo Pohjola, professor i naturgeografi och Gesa Weyhenmeyer, professor i limnologi.

FN:s klimatpanel IPCC:s uppgift är att analysera – på ett uttömmande, objektivt, öppet och transparent sätt – den vetenskapliga, tekniska och socioekonomiska information som är relevant för att förstå den vetenskapliga grunden till riskbedömningen av klimatförändring orsakad av människan, dess möjliga påverkan och möjligheter till anpassning och mildring av effekterna.

IPCC framställer rapporter som citeras flitigt i debatter om global uppvärmning, och organisationen betraktas allmänt som en auktoritet i frågor som rör klimatförändring.

Både  Gesa Weyhenmeyer och Veijo Pohjola har tidigare varit med och granskat IPSS:s rapporter. Veijo deltog som expertgranskare av specialrapporten 2019 om havet och kryosfären, planetens frusna delar. Med sin expertis inom snö och is tittade han framförallt på kapitlen om polarområden och fjällregioner och hur de förändras. 

- Det viktiga är att ha en öppen process för att inte få kritik om att vara en sluten process, menar Veijo Pohjola. Efter att rapporterna publicerats kan vem som helst läsa dem på IPCC:s hemsida och ta del av vetenskapssamhällets kommentarer och även författarteamens svar.

Läs hela artikeln här. 

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30