Översvämningar i Antropocen

2021-03-23

Giuliano Di Baldassarre intervjuas av European Geoscience Union. 

Översvämningar i människans tidsålder; Antropocen

Översvämning
Flodslätter har länge utgjort grunden för ett framgångsrikt jordbruk och ligger bakom utvecklingen av organiserade samhällen och stadsformationer. 

Samtidigt har översvämningar orsakat miljontals dödsfall och har orsakat både förödelse och ekonomiska förluster genom historien. De senaste decennierna har den mänskliga påverkan förändrat och påskyndat frekvensen, omfattningen och utbredningen av översvämningar. 

I intervjun talar professor Giuliano Di Baldassarre om översvämningar i människans tidsålder, Antropocen. 

Läs intervjun med Giuliano Di Baldassarre i The  European Geoscience Union. (På engelska)

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30