40 miljoner kronor till forskning för omställning till en framtid utan fossila bränslen

2021-03-25

40 miljoner kronor går till forskning som ska involvera civilsamhället och påskynda en rättvis klimatomställning.

Mikael Karlsson
Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap, kom till Uppsala universitet för ett par veckor sedan då han tillträdde den nya positionen lektor i klimatledarskap. Ett glädjande besked har nu kommit; programförslaget Fair Transformations to a Fossil Free Future (FAIRTRANS) som Mikael har varit med om att utforma har beviljats en stor pott pengar av Mistra. 40 miljoner kronor kommer att satsas på forskning för omställning till en rättvis framtid, fri från fossila bränslen.

- Vi måste lösa klimatkrisen men det måste ske på ett rättvist sätt. Klimatförändringarna utmanar alla våra samhällssystem, och alla oss i Sverige och världen. Det är mycket komplext. Därför är vetenskaplig kunskap avgörande för den omställning som behövs, men den behöver byggas och omsättas i dialog med aktörer från alla håll. Det är navet i vårt program FAIRTRANS, att vi låter forskningen möta omvärlden, så att vi tillsammans kan vända konflikter till synergier. Så kan vi från universiteten ta bättre ledarskap i klimatfrågor, säger Mikael Karlsson.

Mikael Karlsson ingår i ledningen för forskningsprogrammet, är vetenskaplig ledare för det största delprogrammet (Co-creating fair transformations to a fossil free future) och medverkar i andra. En doktorand ska tillsättas på NRHU och forskare från flera andra universitet deltar tillsammans med en rad andra aktörer.

- En huvuduppgift blir att undersöka drivkrafter och hinder i omställningen till ett fossilfritt rättvist samhälle. Vilka beslut behöver fattas i politiken för att komma snabbare fram? Vad anser fackföreningar, företag och miljöorganisationer? Hur kan vi skapa ett brett gemensamt lärande? Svaren på dessa frågor ska mynna ut i ett brett manifest när programmet avslutas om fyra år.

Ett annat delprojekt handlar om hur olika samhällssektorer kan ställas om så att de blir förenliga med en nationell utsläppsbudget. Både fossila utsläpp och kolflöden i skog och jordbruk ska studeras. Inom konfliktfyllda områden som bioenergi görs insatser med sikte på att skapa ökad samsyn.

- Debatten om bioenergi är olycklig. Det finns en stor gemensam nämnare mellan olika forskare men i media och på nätet ligger fokus ofta på oenighet. Vissa ignorerar helt den vetenskapliga kunskapen. Vi vill undersöka varför det är så och verka för att identifiera gemensamma synsätt, så att ett bredare vetenskapligt väl förankrat beslutsunderlag tas fram.

Programmet engagerar en rad intresseorganisationer, på nationell nivå men också på arbetsplatser runt om i landet. Klimatombud ska utbildas och medborgarsamtal ska genomföras.

-  Jag räknar med att vi kommer att synas ordentligt, både i debatten och i samtal med enskilda och intresserade organisationer. Samtidigt ska vi publicera världsledande forskning, det är grunden. Så här långt har vi fått mycket positiv respons. Det känns som världen och Sverige svänger alltmer rätt i klimatfrågan. Det är klart hoppingivande, avslutar Mikael Karlsson.

Läs mer om projektet FAIRTRANS på Mistra. 

För mer information kontakta Mikael Karlsson

Faktaruta

Stockholms universitet blir programvärd och i programmet deltar Högskolan i Gävle, KTH, Uppsala universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Lunds universitet, tankesmedjan Global Utmaning, de fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco samt deras förbund, Fossilfritt Sverige, Naturskyddsföreningen, KF (Kooperativa förbundet), Hyresgästföreningen, AI Sweden, Företagarna, Svenskt Näringsliv och SISD (Swedish Investors for Sustainable Development) samt andra aktörer.

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30