Stefania Barcas föreläsning nu på YouTube

2021-03-31

Se "Welcome to the Anthropocene - a film about the state of the planet".

Bild från Youtubeföresläsning med Stefania Barca

Stefania Barca, miljöhistoriker och Uppsala universitets gästprofessor i klimatledarskap, föreläste under Uppsala klimatvecka om "Welcome to the Anthropocene - a film about the state of the planet". 

Se föreläsningen här: https://www.youtube.com/watch?v=J-YwevGEYU0

Följ Klimatledarskapsbloggen här. (På engelska).

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30