Kan geoengineering göra att så att vi klarar 1.5 graders-målet?

2021-04-16

solen genom molnen
Anna Rutgerson, professor i meteorologi är medlem i SMS (Svenska meteorologiska sällskapet) vetenskapliga panel. SMS publicerar texter kring aktuella ämnen och svarar också på frågor som skickas in. Den senaste artikeln handlar om geoengineering eller climate engineering, en storskalig och avsiktlig manipulering av jordens klimat.

Metoden har förts fram av forskare som en nödåtgärd för att komma tillrätta med den globala uppvärmingen.

Vad händer egentligen vid geoengineering? 

- Konceptet geoengineering handlar om storskalig manipulation av jordens klimatsystem. Det gör vi redan kontinuerligt genom mänskliga utsläpp av växthusgaser, som leder till en global uppvärmning. Termen används ofta i samband med att man beskriver metoder för att motverka den uppvärmning som nu sker. Det finns olika metoder, där olika metoder innebär olika typer av risker för samhälle och ekosystem; olika metoder bedöms också som olika effektiva.

Anna, vad är er slutsats vad gäller geoengineering?

- Viss typ av geoengineering (specifikt storskalig manipulering av solstrålning) innebär stora risker att skapa storskaliga variationer i klimatsystemet. Detta kan potentiellt vara mer problematiska för samhället än effekterna av den pågående globala uppvärmningen. Det finns med andra ord möjligheter att man för att försöka lösa ett problem, skapar andra eventuellt större problem.

Sker det försök idag med geoengineering?

- Det sker omfattande försök med viss typ av geoengineering, t ex koldioxidinlagring (CCS, BECCS), men inte av den typen som vi beskriver i vår text (storskalig minskning av solstrålning som når ytan).

Läs mer här: https://www.svemet.org/vetenskapliga-panelen/

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30