Grattis Maurizio till 4 miljoner kronor i forskningsbidrag

2021-05-04

4 miljoner kronor i forskningsbidrag till  EU Horizon 2020-projekt om klimattjänster
Maurizio Mazzoleni’s EU Horizon 2020 projekt I-CISK har blivit utvalt till ett av de projekt som får forskningsbidrag efter att ha fått den otroliga poängsumman 15 av 15 möjliga. Projektet koordineras av  IHE Delft Institute for Water Education och 13 olika partnerorganisationer från 10 olika länder är involverade. Projektet får sammanlagt 5 miljoner Euro av vilka cirka 391,000 euro, omkring 4 miljoner kronor, går till institutionen för geovetenskaper.

Maurizio Mazzoleni som arbetar inom forskningsprogrammet Luft- vatten- och landskapslära kommer att leda ett av delprojekten. Tillsammans med sitt team kommer han att utveckla nya modeller  inom klimattjänstera/klimatanalyserna inklusive sociala och beteendevetenskapliga faktorer.
Läs en intervju med Maurizio Mazzoleni (på engelska)

För mer information mejla: maurizio.mazzoleni@geo.uu.se

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30