Utmana din syn på naturvetenskap – se hela världsbilden

2021-05-12

collage

Vad kan vi säga om tid? Var går gränsen mellan fakta och värde? Och vilka frågor kan vetenskapen inte ge svar på? Sommarkursen Naturvetenskapens världsbild utforskar koncept inom vetenskapen som utmanar vår uppfattning av världen, baserat på ny fakta från forskningsfronten.

Föreställningar om universum, jordens och livets tillkomst och de krafter som styr världen har givits skilda tolkningar genomtiderna. Hur har vi kommit fram till dagens vetenskapliga kunskap? I en helt ny kurs, Naturvetenskapens världsbild, 5 hp, får du lära dig hur naturvetenskapliga forskare går till väga för att nå kunskap och vilka metoder som används. 
Anna Neubeck
Anna Neubeck
, lektor vid institutionen för geovetenskaper är en av lärarna på kursen.

Kan du berätta lite om kursen?
- Kursen vänder sig till gymnasielärare och vill förmedla en förståelse för hur vetenskapen fungerar. Hur vet vi det vi vet om vår omvärld? Idag använder vi slentrianmässigt vetenskapliga instrument och reflekterar inte en sekund över hur de först kom till. Vi mäter till exempel temperaturen i luften med termometrar som vi köpt för 29,90:- på Claes Ohlson och tar oss för pannan när den mäter -3C i maj. Men hur fungerar egentligen en termometer? Hur kom man på att man kunde mäta temperatur? Vilka grundläggande vetenskapliga fakta ligger bakom? Denna typ av frågor kommer vi att ta upp i kursen, så att de som gått kursen får med sig lite “bortglömd” kunskap om hur världen runtomkring oss verkligen fungerar och hur det kommer sig att vi kan göra förutsägelser om olika naturfenomen.

Vem har nytta av kursen?
- Alla! Egentligen har alla som är nyfikna på världens beskaffenhet nytta av denna kurs. Kursen kommer att berätta om de otroliga upptäckter som gjorts och som görs hela tiden och som ökar vår kunskap om världen runtomkring oss. Vi tror att kursen kommer att väcka en hel del tankar också, om vetenskap, kunskap och den inneboende mänskliga nyfikenheten. Kanske kommer också vi ställa oss frågan: Vart är vi på väg?

Vad kommer du att ta upp på kursen?
- Jag och Bjarne Almqvist, forskare i geofysik, är ansvariga för den del av kursen som heter ”Planeten jorden” och vi berättar om de stora upptäckterna inom geovetenskapens ämnesområde. Hur gick det till när man på 60-talet upptäckte en helt ny typ av liv? Är det sant att Sverige låg vid ekvatorn en gång i tiden och hur kan vi veta det? Varför är just jorden beboelig och inte Venus och Mars? Håller de magnetiska polerna på att kastas om just nu och hur kan vi veta det? Hur mäter man jordmagnetism och hur kan vi dra nytta av det? Från vår institution deltar även professor Graham Budd som håller i en kurs i "Livets ursprung ur ett paleobiologiskt perspektiv".

Varför är det viktigt att veta hur vetenskapen fungerar?
- Vetenskap är fakta som är testad och kontrollerad så många gånger, av så många oberoende personer, att man kan utgå ifrån att det är en sanning. Några exempel är att jorden snurrar kring solen och inte tvärtom, att gravitationen existerar, att paracetamol är smärtstillande, att växter dör om de inte får sina essentiella spårämnen osv osv. Mänskligheten har kommit dit vi har kommit eftersom vi har accepterat viss fakta och sedan använt den för att kontrollera och till viss del styra vår omgivning (som till exempel genmodifiering). En förståelse för hur världen fungerar ger oss verktyg att förändra och förbättra samt att bilda oss en egen uppfattning om hur saker och ting hänger samman.  

Läs mer om kursen Naturvetenskapens världsbild.

Ansök till kursen, öppen för sen anmälan.

Läs mer om vår forskning på institutionen för geovetenskap.

Läs mer om vetenskap på Nationalencyklopedin.

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30