Nu kan vi "se ner i underjorden”

2021-06-04

EU-projektet Smart Exploration har tagit fram fem nya metoder som ska förbättra gruvindustrin. 

EU-projektet Smart Exploration som har letts från Uppsala universitet har tagit fram fem nya prototyper som ska förbättra arbetet inom gruvindustrin.

– Det finns en stor efterfrågan på metaller, både sällsynta metaller och till exempel järn. Problemet är att många av de traditionella prospekteringsmetoderna bygger på borrning i underjorden. I Sverige och i Europa blir det väldigt dyrt. Med de lösningar vi utvecklat kan man istället få högupplösta bilder av miljövänliga, socialt accepterade mål som senare kan borras, berättar Alireza Malehmir, professor i geofysik och vetenskaplig koordinator för Smart Exploration.

drönarsystem för elektromagnetiska mätningar
En av de nya prototyperna är ett drönarsystem för elektromagnetiska mätningar. Här testas det i Alnö utanför Sundsvall.

Ett exempel på de nya prototyper och metoder som har tagits fram är ett GPS-tidssystem som kan skanna av berget 1500-2000 meter ner under markytan, ett annat exempel är ett nytt drönarsystem för elektromagnetiska mätningar som kan mäta elektriska och elektromagnetiska fält.

– De här produkterna tar sig lätt in på marknaden och det finns en stor efterfrågan. Vi tecknade just ett samarbetsavtal med ett företag i Australien. Några av dessa lösningar, till exempel drönaren, kommer att användas i deras gruvfyndighet i norra Europa, där man bryter grafit, förklarar Aliresa Malehmir. 

Vad kan de nya metoderna leda till?
– Till exempel lyckades vi på Nordic Iron Ores gruvplats tillhandahålla 3D-bilder av den sannolika mineraliseringen om man sträcker sig ytterligare 300 meter i sidled och 300 meter djupare. Om vår uppskattning stämmer finns det cirka 10 miljoner ton järnoxidfyndigheter som är värda att borra efter. Så det här kan ge en mycket bra indikation för företag, säger Alireza Malehmir.

Fem smarta lösningar för gruvindustrin.

Läs mer om Smart Exploration. 

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30