8 miljoner kronor går till forskning om marken under staden

2021-06-22

Magdalena Kuchlers projekt ”SubCity: Framtida föreställningar om marken under staden” har beviljats 8 miljoner kronor från Formas.

Bygge under jorden

Formas har beviljat 7,995,828 kronor till projektet under temat ”Samhällsplanering för omställning”. Studien är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Naturresurser och Hållbar utveckling (NRHU) och Geofysik, med Ari Tryggvason som medsökande.

En ökande urbanisering, i kombination med effekterna av klimatförändringar och nödvändigheten av en omställning för minskade koldioxidutsläpp, kommer att sätta stort tryck på de alltmer pressade storstadsområdena. För att möta dessa utmaningar måste samhället både öka och förbättra sin användning av marken under städerna. Underjorden är en resurs som då den en gång tagits i bruk förvandlats till en del av framtiden. Av den anledningen kräver undermarken en fysisk planering som är genomgripande, strategiskt driven, och innefattar långsiktiga visioner.

Befolkningen i Stockholms län var år 2018 cirka 2,3 miljoner, ett antal som förväntas öka med över en miljon till år 2050. Denna ökning kommer att ställa höga krav på markanvändningen inom Stockholms stad. Dessutom kommer effekterna av klimatförändringar jämte omställningen till ett samhälle fritt från fossila bränslen att sätta ytterligare press på markanvändningen. För närvarande saknar Stockholms stad både stadsplanering och en övergripande strategi för användandet av undermarken. Istället kan hanteringen bäst beskrivas som”först till kvarn”.

Med Stockholms stad som utgångspunkt är det övergripande syftet med detta projekt att 1) utveckla konceptuella verktyg och empiriska insikter för att bättre förstå den sociala och fysiska dynamiken i hållbar stadsplanering; 2) ge praktiska lösningar och vägledning för en långsiktig planering av och visioner för ett hållbart utnyttjande av det underjordiska rummet.

- Städernas funktion är redan i dag alltmer beroende av en växande mängd komplexa underjordiska infrastrukturer. Samspelet mellan dessa snabba geofysiska förändringar och nuvarande och framtida sociala behov i urbana miljöer är det som lägger grunden för utformningen av framtidens städer. Syftet med projektet är att bättre förstå detta samspel och kartlägga möjligheterna för och vikten av att inkludera undermarken i den långsiktiga stadsplaneringen i Stockholm, berättar Magdalena Kuchler, lektor i Naturresurser och hållbar utveckling vid Institutionen för geovetenskaper.

Projektet inkluderar Mikael Höök, universitetslektor i Naturresurser och Hållbar utveckling vid Institutionen för geovetenskaper och Corine Wood-Donnelly, forskare vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES), Uppsala universitet.

För mer information kontakta Magdalena Kuchler.

Tidigare artiklar om marken under staden

Framtidens städer växer under marken

Fakta med information från ansökan
Projektet kommer att styras av två relaterade mål: 1) att undersöka vad som för närvarande händer i stadens undermark och identifiera utmaningar och möjligheter när det gäller den framtida omvandlingen av det urbana underjordiska rummet; 2) att skapa framtidsvisioner för stadens undermark med avseende på bl.a. transport, lagring, energi och offentlig användning.

Projektet genomförs i en tvärvetenskaplig miljö med två program, Naturresurser och Hållbar utveckling (NRHU) och Geofysik, vid Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet.

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30