Nytt projekt undersöker lokalt ägandeskap när vi ställer om våra energisystem

2021-07-06

Johanna Liljenfeldt
Johanna Liljenfeldt, universitetslektor, är projektledare för projektet ”Lokalt ägandeskap i omställning till hållbara energisystem”. 

Hållbar energi; att världen ska gå över helt till förnybar energi och sluta använda fossila bränslen som kol, olja och naturgas är ett av de globala målen. Men hur fungerar omställningen på lokal nivå, hur engagerar man människor i omställningen, hur påverkar lokalt deltagande människors attityder till omställningen och kan ett lokalt ägandeskap underlätta övergången till nya hållbara energisystem?

Fem miljoner från Energimyndigheten

Nu startar ett unikt projekt som kommer att studera just dessa frågor. Energimyndigheten har beviljat 5 miljoner kronor till projektet som kommer att drivas av institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet tillsammans med Nordregio, (ett internationellt forskningscenter för regional utveckling och planering). Projektet heter “Lokalt ägandeskap i omställning till hållbara energisystem”, pågår i tre år och Johanna Liljenfeldt, universitetslektor, är projektledare.   

När ni talar om lokalt ägandeskap; är det stora bolag eller privatpersoner vi talar om?

- Vi talar om ägandeskap i en vid mening; det kan vara att företag, privatpersoner och kommuner på en lokal nivå engagerar sig aktivt i energiomställningen. Det kan också innebära faktiskt ägandeskap som till exempel installation av solpaneler. Vi inkluderar även känslan av ägandeskap eftersom man på sätt och vis äger frågan när man är delaktig, är med och både tycker till om och har möjlighet att påverka omställningen till nya hållbara energisystem.

Vi är intresserade av att veta mer om hur vi kan skapa den delaktigheten; vad är det som uppmuntrar till engagemang och vad är det som avskräcker, kan det till exempel vara att man inte har de resurser som krävs för att investera. Hur kan vi genomföra den här omställningen på ett så bra sätt som möjligt, så att alla som vill har möjlighet att bidra till, vara en del och dra nytta av omställningen.

Rent generellt är det lätt att tro att lokalt ägandeskap stärker acceptansen för energiomställningen, att man automatiskt blir mer positiv till de här processerna, men det finns också fallgropar så det är inte självklart att det är så. Vi ska studera hur man kan skapa lokalt ägandeskap, vad effekterna blir och huvudsyftet är att få svar på hur vi skapar en så positiv utveckling som möjligt.  

När ni talar om hållbara energisystem; är det vindkraft eller handlar det även om andra energikällor ni undersöker?

- Vi utgår ifrån alla energisystem och den omställning som redan är på gång. Det är alltså alla former av energisystem.

Hur kommer ni att genomföra era undersökningar? 

- Vi kommer att jobba med olika fallstudier, i Sverige och möjligen även internationellt, där vi studerar hur man arbetar med lokalt ägandeskap. Sen kommer vi att arbeta med nätverk för kunskapsutbyten. Det är representanter från våra olika fallstudier som kommer att delta, både för att tala med oss men också för att kunna samtala med varandra i syfte att det ska bli ett så kallat samskapande; resultaten kommer alltså tas fram i samarbete med deltagarna själva.

Vad kommer att hända med forskningsresultaten?

- Som är brukligt så blir det forskningsartiklar och konferenser som riktar sig till en akademisk publik men vi kommer också att arbeta mycket med utåtriktad aktivitet. Vi kommer att ha en webbplats med information och uppdateringar och vi kommer att anordna ett webbinarium i slutet av projektet. Vi tar även fram en praktikerguide som ska kunna användas praktiskt och ge råd för hur man kan arbeta med lokalt ägandeskap. Till sist så tar vi fram en så kallad policy brief som kommer att distribueras av Nordregio som bland annat har direktkontakt med Nordiska Ministerrådet. På så sätt så når vi ut både till en allmänhet, till praktiker, till akademiker och till politiker.

För mer information, kontakta:
Johanna Liljenfeldt, projektledare, institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet
johanna.liljenfeldt@geo.uu.se

Sandra Oliveira e Costa, forskarassistent, Nordregio
sandra.oliveiracosta@nordregio.org

Information om projektet på Nordregios webb. 

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30