Expedition till Svalbard undersöker forntida kontinenter

2021-07-13

Forskningsgrupp från Geocentrum
Gruppen från Geocentrum kommer att studera de klippformationer som fanns redan då Japetushavet öppnade sig. Japetushavet var det hav som sträckte sig mellan nuvarande Europa och Nordamerika för mellan  650 miljoner år sedan till för ca 425 miljoner år sedan.

Nu är våra forskare på expedition i Svalbard!

Vem har sagt att det är trist att jobba? Några av våra forskare från Geocentrum är nu på en geologisk expedition på Svalbard.

Gruppen består av geologerna Jaroslaw Majka (expeditionens ledare), Pauline Jeanneret, Christian Schiffer och tre doktorander; Isabel Carter, Margot Patry and Riccardo Callegari.

Gruppen kommer att studera de klippformationer som fanns redan då Japetushavet öppnade sig. Japetushavet, även kallat Protoatlanten, var det hav som sträckte sig mellan nuvarande Europa och Nordamerika från yngsta prekambrium (för ca 650 miljoner år sedan) till silur (för ca 425 miljoner år sedan).

Syftet med forskningen är att öka förståelsen kring hur kontinenterna en gång i världen bröts isär och förstå processerna kring hur haven formade sig. Det kommer också att öka kunskapen kring den mer specifika regionala, geologiska historien under den neoproterozoiska och kambriska tiden då Japetushavet och paleokontinenten Baltica existerade.

Expeditionen, IAPETUS21, organiseras av Uppsala universitet i samarbete med AGH University of Science and Technology (Polen) och med hjälp av Western Norway University of Applied Sciences, University of Iowa (USA) och Polish Academy of Sciences.

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30