Tinande permafrost i Sibirien frigör växthusgaser

2021-08-09

isflak i sol

Vilken effekt fick värmeböljan i Sibirien 2020? Forskning från bland annat Uppsala universitet visar att värmeböljan i Sibirien har frigjort metan, den växthusgas som efter koldioxid står för det näst största bidraget till den globala uppvärmningen.

Permafrostområden finns i cirka en fjärdedel av landmassan på norra halvklotet, framför allt i Ryssland, Kanada och Alaska men även i Skandinavien, Grönland, Mongoliet, Himalaya och Alperna. När permafrost tinar frigörs de ämnen som har legat begravda under ismassorna. Forskare från Uppsala, Bonn och St. Peterburg har i en ny studie visat att värmeböljan i Sibirien har orsakat att klippor och sten av kalk har frigjort gasen metan.

Jaroslaw Majka, geolog vid Institutionen för geovetenskaperär en av författarna bakom studien som har fått internationellt genomslag.

Läs hela nyheten här:
Thawing permafrost releases greenhouse gas from depth.

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30