CNDS-artikel utvald som Editor’s Highlight

2021-08-11

Bild som visar på nyttan av att arbeta tvärvetenskapligt
Science in the path from complexity to integration. Credit: Di Baldassarre et al., 2021, Figure 1.

Artikeln “Integrating multiple research methods to unravel the complexity of human-water systems" har valts ut som en ”Editors' Highlight” av EOS, Science news by AGU. Färre än 2 procent av artiklarna blir speciellt utvalda av redaktören. CNDS-medarbetarna Giuliano Di BaldassarreSara LinderssonMaurizio MazzoleniElena MondinoJohanna MårdVincent OdongoElena RaffettiElena RidolfiMaria RuscaElisa SavelliFaranak Tootoonchi (Uppsala University) och Hannah Cloke (University of Reading) är medförfattare.

Giuliano Di Baldassarre, vad handlar artikeln om?
- Vi menar att tvärvetenskaplighet är nödvändigt för att förutspå extrema situationer i en komplex värld. Idag hävdar flera länder att de följer forskningen vid hanteringen av de kriser som orsakas av extrema händelser som översvämningar och torka, eller framväxande globala hot, som klimatförändringarna och COVID-19. I vår artikel visar vi att det inte finns några universella svar på till synes enkla, frågor som till exempel; Minskar vallar risken för översvämningar? Bidrar reservoarer till att mildra perioder av torka?  Den bästa vetenskapen är den där vi använder oss av flera olika, välgrundade tolkningar och en rad olika säkerhetsåtgärder; nyttan förstärks genom att vi integrerar och utnyttjar olika vetenskapsområden och metoder. 

Läs artikeln på AGUs webbsida.

Kontakt
Giuliano Di Baldassarre

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30