Ny artikel i Aquaculture; forskare undersöker vattenbrukens potential i Zanzibar

2021-08-26

Vattenbruk utanför Zanzibar, odling och uppfödning av vattenlevande djur och växter
Vattenbruk utanför Zanzibar,. Vattenbruk är ett samlingsnamn för odling och uppfödning av vattenlevande djur och växter. Längs Zanzibars kuster diminerar algodlingar. 

Alger används inom en mängd olika områden; inom industrin, som livsmedel och även som basmaterial i produkter som biobränsle. I Tanzania är algodling en viktig källa till utländskt kapital. Lina Mtwana Nordlund har tillsammans med kollegor fått  en ny artikel publicerad i Aquaculture; "Coastal aquaculture in Zanzibar, Tanzania".

Lina Mtwana Nordlund
Lina Mtwana Nordlund, biträdande universitetslektor i Naturresurser och hållbar utveckling. 

Lina, berätta vad artikeln handlar om. 

- Vi har undersökt alla slags typer av vattenbruk (engelska: aquaculture) runt Zanzibar, Tanzania. Vi upptäckte att algodling var den dominerande formen av vattenbruk, medan odling av fisk, krabba, sjögurkor, svampdjur och korall inte är så utvecklat. Vi har intervjuat de som jobbar med vattenbruk, kartlagt utbredningen av olika slags vattenbruk och dessutom analyserat det institutionella ramverket runtomkring för att bättre förståelse för både utmaningar och framtida möjligheter. Vi visar att trots att det finns kapacitet med tanke på de naturliga förutsättningarna så förblir den här sektorn outvecklad på grund av tekniska, ekonomiska och institutionella begränsningar; och att en lönsam produktion, väl utvecklade värdekedjor och en effektiv styrning är det som krävs för en hållbar expansion.

För mer information kontakta Lina Mtwana Nordlund

Länk till artikeln i Aquaculture: "Coastal aquaculture in Zanzibar, Tanzania". 
 

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30