Rekordmånga studenter söker sig till geovetenskapliga utbildningar

2021-09-08

Nya masterstudenter i hållbar utveckling utanför institutionen för geovetenskaper
Många av de geovetenskapliga utbildningarna består av en blandning av teori och praktik. Studenterna åker också på exkursioner och fältstudier. På bilden syns de nya masterstudenterna i hållbar utveckling. 

Rekordmånga har sökt sig till olika utbildningar vid Uppsala universitet till hösten; 36 000 fick ett positivt antagningsbesked i somras. Även institutionen för geovetenskaper har märkt av det ökande intresset för studier.

Jämfört med 2017 har institutionen nästan dubbelt så många antagna studenter. Också märkbart är att allt fler kvinnor söker sig till utbildningarna. Årets ökning kan bero på att det har varit ett ovanligt år på grund av coronaepidemin men Sebastian Willman, biträdande prefekt med ansvar för institutionens utbildningar tror att det kan finnas fler förklaringar.

Ett ökat intresse för planeten jorden

- Att så många söker till en utbildning i geovetenskap kan bero på att allt fler förstår att vad geovetenskap är och att våra ämnen inte bara handlar om geologi; hos oss lär du dig hur hela planeten jorden fungerar, hur livet på jorden utvecklades, om väder, vind, vatten och klimat och hur vi på bästa sätt kan handskas med jordens resurser. Det är utan tvekan sådana kunskaper som vårt samhälle behöver idag. Vi är också ganska unika i det att vi kombinerar föreläsningar och seminarier med laborationer, dataövningar, exkursioner och fältstudier. Att våra studenter har lätt att hitta jobb är naturligtvis också en fördel, berättar Sebastian Willman, biträdande prefekt med ansvar för institutionens utbildningar.

Nedanstående siffror visar antalet antagna studenter och siffrorna kan komma att ändras efter att studenterna registrerar sig. Sena antagningar pågår fortfarande.

Den svenska antagningen
Termin  Antagna Reserver Andel kvinnor 
H17     1072    810     51.8%
H18     1334    745     50.4%  
H19     1495    594     55.4%
H20     1587    806     54.8%
H21     1896    875     59.3%

Totalt antagna (svenska + internationella)
Termin  Antagna Reserver Andel kvinnor
H17     1192    863     51.0%  
H18     1491    880     50.0%  
H19     1648    742     54.3%  
H20     1797    954     52.9%  
H21     2087    1017    57.2%  

Läs mer om våra utbildningar här.

För mer information kontakta Sebastian Willman.

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30