Linnémedaljen tilldelas professor Lars Tranvik

2021-09-16

Linnémadaljen och Rudbeckmedaljen delas ut för framstående vetenskapliga insatser.

Lars Tranvik tilldelas Linnémedaljen

Linnémedaljen har 2021 tilldelats Lars Tranvik, professor i limnologi vid institutionen för ekologi och genetik, och föreståndare för CEMUS. 

Motiveringen lyder:
"Professor Lars Tranvik belönas för sin forskning på nedbrytningsprocessen av organiskt material i vatten under avrinning från inland till hav. Denna centrala nedbrytningsprocess påverkas av den globala uppvärmningen och har konsekvenser både för naturliga ekosystem och för tillgången av dricksvatten."

Grattis!

Läs hela nyheten här. 

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30