Vi kan förvänta oss fler extremväderhändelser

2021-09-16

Gabriele MessoriÖversvämningar avlöste värmeböljor i sommar. Utan drastiskt minskade utsläpp lär det fortsätta så och vi kan förvänta oss fler extremväderhändelser, säger Gabriele Messori, universitetslektor i meteorologi som forskar om extrema väderhändelser. 
Läs hela intervjun i tidningen Universitetsläraren.

För mer information kontakta Gabriele Messori: 
E-post:gabriele.messori@geo.uu.se
Telefon: 018-471 2588

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30