Expedition till Tajikistan ska lösa gåtan kring de första människorna

2021-09-30

En internationell, tvärvetenskaplig forskningsexpedition med geologer, geografer och arkeologer ska för försöka lösa gåtan med de första människornas evolution och migration i relation till dåtidens klimatförändringar.


En internationellt och tvärvetenskapligt forskarteam är nu på väg till Tajikistan för att undersöka människans ursprung och hur rörelsemönstren har sett ut för den allra tidigaste mänskligheten i Centralasien. Syftet med expeditionen är bland annat att studera människans utveckling i Centralasien och se hur klimat och evolution hänger ihop.

Ett stort internationellt forskarteam är nu på väg till Tajikistan för att studera de första spår vi har av mänskligheten i Centrala Asien. Teamet består av geologer, geografer, arkeologer och experter på datering. Forskarna kommer från Danmark, Tyskland, Iran, Norge, Ryssland, Sverige och Tajikistan och de kommer att studera unika arkeologiska fyndplatser som har bevarats tack vare den speciella lössjord som finns i Centralasien. Området ligger vid en av de största migrationsleder som ledde hominiderna vidare till Sibirien, Kina och Kaspiska stäppländerna. De arkeologiska fyndplatserna man undersöker visar på spår av mänskligt liv 1 miljon år tillbaka i tiden.

Expeditionen är en del av ett stort internationellt projekt där Thomas Stevens är projektledare för Sveriges del av forskningen. Från institutionen för geovetenskaper deltar doktoranden Ramona Schneider som kommer att tillbringa två och en halv vecka i fält.

För mer information kontakta:
Thomas Steven, institutionen för geovetenskaper Uppsala universitet
E-post: thomas.stevens@geo.uu.se
Telefon: +4618-471 1788
Mobil: 073-645 2007

Läs hela pressmeddelandet på engelska och se bilder från området.

Läs en tidigare nyhet; Miljoner till projekt som ska undersöka de första människornas expansion in i Asien

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30