Nytt mineral upptäckt; erssonit

2021-10-21

nytt mineral, erssonit
Erssonit heter det nya mineral som nyligen upptäcktes i Bergslagen. Det nya mineralet har namnsatts efter upphittaren av provmaterialet, kemisten Anders Ersson från Stockholm. Fyndet presenterades i en vetenskaplig artikel i den internationella mineralogiska tidskriften Mineralogical Magazine. Erik Jonsson, statsgeolog och adjungerad professor vid institutionen för geovetenskaper vid SGU är en av författarna bakom arbetet.

Erik, du var med och påvisade ett nytt mineral, erssonit, hur vanligt är det?

- Det tillhör ju inte vanligheterna för de flesta! Flertalet verksamma geologer och mineraloger gör väl aldrig det, medan det finns internationella grupper som arbetar mera fokuserat på att upptäcka, påvisa och karakterisera mineral nya för planeten. 

Erik Jonsson
- Det intressanta är att genom upptäckter av "naturliga", alltså geologiskt bildade  mineral med nya strukturer och egenskaper kan ny information komma fram som kan bidra till materialutveckling och upptäckter inom materialvetenskap och industri, berättar Erik Jonsson. 

Hur går det till när man ”upptäcker” ett nytt mineral?

- Det gäller förstås att veta vad man tittar på, att känna sina mineral och notera när något avviker från vad som kan förväntas i en viss given mineralassociation i en viss typ av geologisk miljö. 

Först skall det förstås "bevisas för en själv", d.v.s. man måste övertyga sig med olika analytiska metoder om att det handlar om en unik fas både kemiskt och strukturellt, vilken inte beskrivits tidigare från vår planet eller extraterrestriskt material. Därefter skall en fullständig karakterisering genomföras som slutligen måste passera det nålsöga som omfattar en ansökan till International Mineralogical Association (IMA), och specifikt dess kommission CNMNC, som vetenskapligt granskar nya mineral, mineralsystematik och -nomenklatur. 

Hur kan detta mineral användas?

- Just mineralet erssoniti sig lär inte komma till direkt användning i första taget, då det inte är känt i särdeles många gram totalt sett. I fallet med mineralen inom hydrotalkitsupergruppen * så finns däremot ett flertal intressanta tillämpningar inom materialvetenskapen och industrin, framförallt som jonbytare, men också som emulgeringsmedel. Det handlar då förstås snarast om syntetiska analoger snarare än de faktiska mineralen. Det intressanta är att genom upptäckter av "naturliga", alltså geologiskt bildade  mineral med nya strukturer och egenskaper kan ny information komma fram som kan bidra till materialutveckling och upptäckter inom materialvetenskap och industri.

Erik du talar om ”geologins naturliga laboratorier”, vad menar du med det?

- Att komplexa geologiska skeenden som påverkat likaledes kemiskt kontrasterande och komplexa mineralsystem över tid och med olika tryck- och temperaturförhållanden representerar just en form av naturliga laboratorier. Genom att studera och förstå dem kan vi få ny, unik information och dra nya slutsatser gällande både geologiska processer och kemiska och mineralogiska reaktioner. Bevisligen kan vi också upptäcka nya, geologiskt bildade kemiska föreningar vilka utgör produkter av dessa reaktioner - nya mineral!

Läs nyheten på SGU:s webb; Nytt mineral upptäckt i Bergslagen.

* Hydrotalkitsupergruppen består av mineral med en speciell struktur där metall-hydroxidskikt varvas med anjonskikt bestående av exempelvis sulfat- eller karbonatgrupper.

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30